Behandeling

behandeling

Energetische therapie ofwel natuurgeneeskundige therapie is een oeroude behandelwijze van ziekten en aandoeningen en is gericht op het zelfgenezend vermogen wat ieder mens van nature in zich heeft.

Energetische therapie

Als therapeut werk ik vanuit een holistische visie; de lichamelijke-, emotionele- en geestelijke conditie wordt tegelijkertijd behandeld. De mens is  in een voortdurende verbinding met zijn fysieke en sociale omgeving. De ‘hele mens’ is meer dan de som der delen.
Juist de samenhang van alle aspecten maakt ieder mens uniek. Behandelingen zijn daarom bij iedereen anders, dit omdat eenieder uniek is met zijn/haar klachten. Wat bij de een werkt kan bij een ander totaal niet werken. De behandelingen worden daarom altijd precies op maat gegeven en sluiten bij uw eigen persoonlijke situatie aan.


Behandeling

Een behandeling duurt ongeveer een uur, waarin u uw verhaal kunt doen. In gesprek gaan is dan ook een belangrijk onderdeel. Hierin probeer ik u bewust te maken en te spiegelen. Hierbij gebruikmakend van mijn fijngevoeligheid waardoor ik mee mag kijken en in kan voelen. U leert zelf verbanden te leggen en oplossingen te bedenken.
Met mijn handen stuur ik energie, ook wel magnetiseren genoemd. U kunt dat voelen als warm of koud of een tinteling door het lichaam. Pijn wordt vaak minder of verdwijnt soms geheel. Het komt ook voor dat klachten even verergeren. Dit is slechts tijdelijk. Soms voelen mensen niets, dit is echter voor de behandeling geen enkele belemmering.


Klachtenregeling 

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Komen wij er samen niet uit dan kunt u op de volgende pagina meer informatie vinden:

adminBehandeling